• Tex: 076-7642818

Ge bort gåva!

Fakturan skickas till dig som gåvogivare och paketen kommer sändas till den mottagare du anger.
  • Namn, adress och telefon till mottagaren


Bli medlem!

Vi sänder månadspaketen till den adress du är skriven på. Vill du ändra adress kan du du göra det efter din första leverans. Vi fakturerar månadsvis. Kreditkontroll sker.

  • Tex: 076-7642818